Adderall 30mg

Adderall IR är en förstahandsbehandling för ADHD (attention-deficit / hyperactivity disorder) som har använts säkert i årtionden. Som ett stimulerande medel kan det orsaka sömnsvårigheter och problem med beroende.

Category: Tag: