Celexa 10mg

Citalopram används för att behandla depression. Det kan förbättra din energinivå och välbefinnande. Citalopram är känt som en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Detta läkemedel fungerar genom att hjälpa till att återställa balansen mellan en viss naturlig substans (serotonin) i hjärnan.

Category: Tag: