Concerta 54mg

Methylphenidat ER (Concerta, Relaxxii) är ett dyrt läkemedel som används för att behandla ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder). Det används också för att behandla narkolepsi. Detta läkemedel är något mer populärt än jämförbara läkemedel. Den finns i varumärkes- och generiska versioner.

Category: