Valium 10 mg

Valium är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla symtom på ångest, muskelspasmer, alkoholavbrott och som lugnande medel före operation eller för att behandla kramper. Valium kan användas ensamt eller tillsammans med andra mediciner.

Valium tillhör en klass av läkemedel som kallas ångestmedel; Ångestdämpande medel, bensodiazepiner; Skelettmuskelavslappnande medel; Antikonvulsiva medel, bensodiazepin.

Det är inte känt om Valium är säkert och effektivt hos barn yngre än 6 månader.

Category: