Flunitrazepam 2mg (Rohypnol 2mg)

Flunitrazepam, även känt som Rohypnol bland andra namn,  är en bensodiazepin som används för att behandla svår sömnlöshet och hjälpa till med anestesi. Som med andra hypnotika har flunitrazepam rekommenderats att endast ordineras för kortvarig användning eller av personer med kronisk sömnlöshet ibland. Det sägs vara tio gånger mer potent än diazepam.

Category: