Hydrokodon 500mg

Denna kombinationsmedicin används för att lindra måttlig till svår smärta. Den innehåller en opioid smärtstillande medel (hydrokodon) och en icke-opioid smärtstillande medel (paracetamol). Hydrokodon fungerar i hjärnan för att förändra hur din kropp känner och reagerar på smärta. Paracetamol kan också minska feber.

Category: