Metadon 40mg

Metadon är ett receptbelagt läkemedel. Det är en opioid, vilket gör det till ett kontrollerat ämne. Detta innebär att detta läkemedel har en risk för missbruk och kan orsaka beroende.

Metadon kommer som en oral tablett, oral dispergerbar tablett (tablett som kan lösas i vätska), oral koncentratlösning och oral lösning. Metadon kommer också i intravenös (IV) form, som endast ges av en vårdgivare.

Metadon finns också som märkesläkemedlet Metados, som kommer i en oral löslig tablett.

Category: Tag: