Triazolam 0.250mg

Triazolam används på kort sikt för att behandla sömnlöshet (svårigheter att somna eller somna). Triazolam ingår i en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner.

Category: