Zopiclone 7.5mg (Imovane)

Kortvarig behandling av sömnlöshet, inklusive svårigheter att somna, nattlig uppvaknande och tidig uppvaknande, övergående, situationell eller kronisk sömnlöshet och sömnlöshet sekundärt till psykiatriska störningar, i situationer där sömnlöshet är försvagande eller orsakar svår nöd för patienten.

Category: