Stesolid 10mg

Diazepam har antikonvulsiva, lugnande och muskelavslappnande egenskaper. Det används vid behandling av svår ångest och spänningstillstånd, som ett lugnande medel och förmedicinering, vid kontroll av muskelspasmer och vid hanteringen av abstinenssymptom.

Detta läkemedel kan användas för akut svår ångest och agitation, epileptiska och feberkramper, stelkramp, som ett lugnande medel vid mindre kirurgiska och tandvårdsprocedurer, eller i andra omständigheter där en snabb effekt krävs men där intravenös injektion är omöjlig eller oönskad.

Category: