Tramadol 100mg

Den rekommenderade dosen tramadol är 50 mg till 100 mg (tabletter med omedelbar frisättning) var 4-6 timmar efter behov för smärta. Den maximala dosen är 400 mg / dag. För att förbättra toleransen bör patienter startas med 25 mg / dag och doserna kan ökas med 25 mg till 50 mg var tredje dag för att nå 50-100 mg / dag var 4: e till 6: e timme.