Soma 350mg

SOMA (karisoprodol) tabletter finns som 250 mg och 350 mg runda, vita tabletter. Carisoprodol är ett vitt, kristallint pulver, med en mild, karakteristisk lukt och en bitter smak. Det är lätt lösligt i vatten; fritt löslig i alkohol, i kloroform och i aceton; och dess löslighet är praktiskt taget oberoende av pH. Carisoprodol är närvarande som en racemisk blandning.

Category: Tag: