Strattera 10mg

Atomoxetin används för att behandla ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder) som en del av en total behandlingsplan, inklusive psykologiska, sociala och andra behandlingar. Det kan hjälpa till att öka förmågan att uppmärksamma, koncentrera sig, hålla fokus och sluta fidla. Det antas fungera genom att återställa balansen mellan vissa naturliga ämnen (neurotransmittorer) i hjärnan.

Category: Tag: