Suboxone 8mg

Suboxone är ett receptbelagt opioidläkemedel som används för att blockera effekterna av opioidläkemedel, inklusive smärtlindring, vilket kan leda till missbruk av opioider. Suboxone kan användas ensamt eller tillsammans med andra mediciner.

Suboxon tillhör en klass av läkemedel som kallas opioida antagonister, analgetika, opioida partiella agonister.

Det är inte känt om Suboxone är säkert och effektivt hos barn.

Category: Tag: