Xanax 2mg

Xanax är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla symtom på ångest, panikstörning och ångest i samband med depression. Xanax kan användas ensamt eller tillsammans med andra mediciner.

Xanax tillhör en klass av läkemedel som kallas Antiaxiety Agents, Anxiolytics, Benzodiazepines.

Det är inte känt om Xanax är säkert och effektivt hos barn yngre än 18 år.

Category: Tag: